Zespół państwowych Szkół Żeńskich: Szkoła Handlowa żeńska 4-ro klasowa, Liceum Handlowe Żeńskie, Szkoła Przemysłowa ŻeńskaGórnośląska 31 róg Rozbrat róg Hoene Wrońskiego