Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej „Społem”Grażyny 13