VII Ośrodek Zdrowia i Opieki Miejska Stacja Higieny Zapobiegawczej im. dr Józefa PolakaGrochowska 339 róg Międzynarodowa