dawna oficyna pałacu Gutakowskiegopl. Grzybowski 3 (?)