gmach Towarzystwa Akcyjnego "Ludwik Spiess i Syn"Daniłowiczowska 16 róg Hipoteczna 1