kaplica parafii pw. św. Stanisława Kostki z cyklu "obiekt ruchomy"Hozjusza 1