Zarząd Autobusów Miejskich i zajezdnia autobusowa dawniej zajezdnia tramwajowaInżynierska 6