Domy Towarzystwa Akcyjnego "St. Majewski i S-ka"Al. Jerozolimskie 77Al. Jerozolimskie 83