Archiwum Akt DawnychJezuicka 1-3 róg Rynek Starego Miasta