Wiadukt kolejowy z cyklu "Obiekt ruchomy"Dworzec Zachodni PKP linia dawnej kolei Kaliskiej