dawna siedziba Towarzystwa Przyjaciół NaukKanonia 8