Karmelicka 21 róg Nowolipki 22, Karmelicka 23 opracowanie łączne