Towarzystwo Przemysłu Chemiczno-Farmaceutycznego d. Magister Klawe, S.A., Fabryka Tasiem Gumowych "Paweł Szpigiel i S-kaKarolkowa 22/24; Przyokopowa 17