willa Jankowskichul. Kochowskiego 2 róg Niegolewskiego