Komenda Policji M. St. Warszawy (Komenda Stołeczna) (dawna kamienica Księży Misjonarzy)Krakowskie Przedmieście 1