połączone kamienice Dyndy i Pod Pelikanempl. Zamkowy 13 róg Piwna 1pl. Zamkowy 1/13 róg Piwna 1