pałac Tyszkiewiczów-PotockichKrakowskie Przedmieście 32