Krakowskie Przedmieście w miejscu początku Traugutta