III kolonia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, budynek AKrasińskiego 16 róg Suzina, róg Filarecka