Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Zjednoczony Bank ZiemiańskiKredytowa 1 róg Mazowiecka 13 plac Małachowskiego