Oficyna pałacyku Klubu Warszawskiego Towarzystwa MyśliwskiegoKredytowa 7