Pałacyk Klubu Warszawskiego Towarzystwa MyśliwskiegoKredytowa 7