pałac J.Z. Deybla, pałac Stanisława GiedroyciaLeszno 29