dawny Urząd KonsumpcyjnyLeszno 53/55; Ogrodowa 12/14al. Solidarności 127