pałac Lubomirskich z cyklu "Obiekty ruchome"pl. Żelaznej Bramy 10 róg Zimna 2 róg Ptasia 3