budynek administracyjny drukarni "prasy czerwonej"Marszałkowska 7; Polna 8