Mazowiecka 1 róg Świętokrzyska 24 i Świętokrzyska 26