Mickiewicza 27 róg Mierosławskiego, pl. Wilsona, Krasińskiego róg Felińskiego