Publiczne Szkoły Powszechne nr 116, 117Mieszka I nr 7