Pałac Młodziejowskiego Bidzińskich, Morsztynów, IgelströmaMiodowa 10 Podwale 7