Najwyższy Trybunał Administracyjny - dawne Collegium Nobilium (boczne skrzydło)Miodowa 22/24