Najwyższy Trybunał Administracyjny - dawne Collegium Nobilium (korpus główny)Miodowa 22/24