Dom w kolonii Spółdzielczego Stowarzyszenia Mieszkaniowego Pracowników Pocztowej Kasy OszczędnościMochnackiego 27/29 róg Korzeniowskiego