oficyna pałacyku ks. Michała Korybuta WoronieckiegoMokotowska 62