Muranowska 7/9 (róg Muranowskiej i pl. Muranowskiego)