Publiczne Szkoły Powszechne nr 40, nr 45, nr 46, nr 101Muzealna; Nowy Świat 6