Okręgowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego D.O.K. 1Myśliwiecka 3/5Myśliwiecka 3/5/7