Państwowe Gimnazjum Męskie im. Stefana BatoregoMyśliwiecka 6 róg Rozbrat / Hoene-Wrońskiego