Budynek Poczthalterii, Dom Przedpogrzebowy Szpitala Dzieciątka Jezus, Dom służby Dozoru pogrzebowego miasta Warszawy wyznania rzymsko-katolickiegopl. Warecki 8późniejszy pl. Napoleona