Towarzystwo Ubezpieczeń "Prudential"pl. Napoleona 9 róg Świętokrzyska 23/23Apl. Powstańców Warszawy 9 róg Świętokrzyska