Z cyklu Obiekty "ruchome".Szpital Dzieciątka Jezus - pomnik ku czci osób pochowanych na cmentarzu przyszpitalnym