pałacyk Warszawskiego Towarzystwa LekarskiegoAlberta I nr 7 (Niecała)