Państwowe Seminarium Żeńskie im. E. OrzeszkowejNowolipki 11/13/15