pałac Branickich - "Mniejszy" Komenda Główna Policji PaństwowejNowy Świat 67