Dom Interesów Andrzeja Zamoyskiego Ministerstwo Spraw WewnętrznychNowy Świat 69