Ogród jordanowski z cyklu "Obiekty ruchome" kamień pamiątkowy poświęcony J. PiłsudskiemuOpaczewska 1