Pomnik "Polaków poległych za wierność swemu monarsze" z cyklu Obiekty "ruchome"