Kamienica Petersburskiego Towarzystwa UbezpieczeńOssolińskich 8