oficyna pałacu Śleszyńskich i FoxaPiusa XI nr 1a (?) róg al. Ujazdowskie 25