Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Z. WołowskiejPiusa XI nr 28